1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

zdjęcia

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

26.09.2019 r. - DK61 - rejon al. Sybiraków

26.09.2019 r. - DK61 - rejon al. Sybiraków

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61

26.09.2019 r. - DK61

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61

26.09.2019 r. - DK61

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - pocisk

26.09.2019 r. - DK61 - pocisk

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - DK61 - odcinek al. Sybiraków - Kaufland

26.09.2019 r. - rejon ul. Długiej - prace teletechniczne

26.09.2019 r. - rejon ul. Długiej - prace teletechniczne

26.09.2019 r. - rejon ul. Długiej - prace teletechniczne

26.09.2019 r. - rejon ul. Długiej - prace teletechniczne

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie lekką sondą dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie lekką sondą dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie lekką sondą dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie lekką sondą dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie płyta dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie płyta dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie płyta dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - badanie płyta dynamiczną

24.09.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

24.09.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

24.09.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

24.09.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

24.09.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

24.09.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - badanie Proctora - rejon CSP

20.09.2019 r. - badanie Proctora - rejon CSP

20.09.2019 r. - badanie Proctora - rejon CSP

20.09.2019 r. - badanie Proctora - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

20.09.2019 r. - budowa kanalizacji deszczowej - rejon CSP

18.09.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

18.09.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

18.09.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

18.09.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.09.2019 r. - rejon CSP - zdjęcie humusu

18.09.2019 r. - rejon CSP - zdjęcie humusu

18.09.2019 r. - rejon CSP - zdjęcie humusu

18.09.2019 r. - rejon CSP - zdjęcie humusu

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - badanie Proctora

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - badanie Proctora

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - badanie Proctora

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - badanie Proctora

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - badanie Proctora

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - badanie Proctora

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - kanalizacja deszczowa

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - kanalizacja deszczowa

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - kanalizacja deszczowa

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - kanalizacja deszczowa

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - kanalizacja deszczowa

18.09.2019 r. - rejon Kaufland - kanalizacja deszczowa

13.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

13.09.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - zabezpieczenie wodociągu Północnego

13.09.2019 r. - zabezpieczenie wodociągu Północnego

13.09.2019 r. - zabezpieczenie wodociągu Północnego

13.09.2019 r. - zabezpieczenie wodociągu Północnego

13.09.2019 r. - zabezpieczenie wodociągu Północnego

13.09.2019 r. - zabezpieczenie wodociągu Północnego

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej - prace elektryczne

13.09.2019 r. - rejon ul. Polnej - prace elektryczne

13.09.2019 r. - początek odcinka

13.09.2019 r. - początek odcinka

13.09.2019 r. - początek odcinka

13.09.2019 r. - początek odcinka

13.09.2019 r. - początek odcinka - prace gazowe

13.09.2019 r. - początek odcinka - prace gazowe

13.09.2019 r. - początek odcinka - prace gazowe

13.09.2019 r. - początek odcinka - prace gazowe

13.09.2019 r. - początek odcinka

13.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka - kanalizacja deszczowa

11.09.2019 r. - początek odcinka - kanalizacja deszczowa

11.09.2019 r. - początek odcinka

11.09.2019 r. - początek odcinka

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

09.09.2019 r - badanie Proctora - początek opracowania

05.09.2019 r - rejon Kanału Bródnowskiego - prace porządkowe

05.09.2019 r - rejon Kanału Bródnowskiego - prace porządkowe

05.09.2019 r - rejon Kanału Bródnowskiego

05.09.2019 r - rejon Kanału Bródnowskiego

05.09.2019 r - rejon Kanału Bródnowskiego

05.09.2019 r - rejon Kanału Bródnowskiego

05.09.2019 r - DK61

05.09.2019 r - DK61

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - zabezpieczanie wodociągu Północnego

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - rejon ul. Polnej

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61

05.09.2019 r - koniec opracowania DK61