1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Aktualności

Wartość Kontraktu:
37 184 852,78 zł netto; 45 737 368,92 zł brutto

Termin realizacji: 31 miesięcy (bez uwzględnienie okresów zimowych [od 15 grudnia do 15 marca] w okresie robót budowlanych) od podpisania umowy z Wykonawcą tj.

Rozpoczęcie realizacji:                  25.07.2017 r.

Zakończenie realizacji robót:         24.05.2021 r.

Ostatnia data aktualizacji strony:   10.10.2022 r.

 

GDDKiA uruchomiła na stronie internetowej Serwis dla podwykonawców. Informacje dotyczące uruchomienia serwisu: www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

 

Od października 2021r realizowane są comiesięczne Przeglądy Gwarancyjne.

 

W dniu 09.08.2021 r. o godz: 10.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DK61 w km 23+680 - 24+920 strona lewa  zgodnie ze Schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - zatwierdzenie nr Z.2/4081/18/Z.11/2021. Wykonanie barier energochłonnych w pasie rozdziału.

 

 

 W dniu 22.07.2021 r. o godz: 15.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DK61 w km 23+600 - 25+600 strona lewa i prawa zgodnie ze Schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - zatwierdzenie nr Z.2/4081/18/Z.11/2021. Wykonanie odnowienia oznakowania poziomego.

W dniu 14.07.2021 r. o godz: 08.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DK61 w km 23+600 - 23+740 strona lewa zgodnie z Schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - zatwierdzenie nr Z.2/4081/18/Z.11/2020. Wykonanie zabruku pasa rozdziała. 

 

W dniu 13.07.2021 r. o godz. 10.00 wprowadzona została stałea organizacja ruchu na DK61 zgodnie z  zatwierdzonym Projektem stałej organizacji ruchu- zatwierdzenie  nr Z.2/4081/110/Z.11/2020. 

 

W dniu 12.07.2021 r. o godz: 22.00 wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na DK61 w km 23+600 - 25+600 strona lewa zgodnie z Schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - zatwierdzenie nr Z.2/4081/18/Z.11/2020. Zmiana polega na odnowie oznakowania poziomego w osi jezdni.

 

Od dnia 12.07.2021 r. o godz: 19:00 planowane jest wyłączenie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach DK61/Piaskowa oraz DK61/Strużańska. Prace potrwają do czasu wprowadzenia Stałej Organizacji Ruchu, tj. do dnia 13.07.2021 r. godz. 10:00. 

 

W dniu 01.07.2021 r. w godzinach: 10.30-14:00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na DK61 zgodnie z Schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - zatwierdzenie nr Z.2/4081/18/Z.11/2021. Zmiana polega na zajęciu pasa w obrębie przystanku autobusowego przy sklepie Biedronka - kierunek Zegrze. 

 

 W dniu 28.05.2021 r. w godzinach: 09.30-17:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na DK61 w km 23+600 - 23+740 strona lewa zgodnie z Schemat oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym - zatwierdzenie nr Z.2/4081/18/Z.11/2020. 

 

W dniu 19.05.2021 r. o godz. 10.00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji - zatwierdzenie nr Z.2/4081/447/Z.11/2020. Zmiana polega na otwarciu ul. Wolskiej. 

 

W dniu 12-14.05.2021 r. w godzinach: 08.00 - 17.00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na DK 61 w km 25+600 w miejscowości Michałów-Reginów zgodnie ze Schematem oznakowania robót na czas wykonania sygnalizacji świetlnej - zatwierdzenie nr Z.2/4081/110/Z.11/2021.  

W dniach 12-13.05.2021 r. - rysunek poniżej:

W dniach 14.05.2021 r. - rysunek poniżej: 

 

W dniu 12.05.2021 r. o godz. 09.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji - zatwierdzenie nr Z.2/4081/531/Z.11/2020. Zmiana polega na otwarciu ul. Strużańskiej. 

 

W dniu 12.05.2021 r. o godz. 12.30 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji - zatwierdzenie nr Z.2/4081/447/Z.11/2020. Zmiana polega na zamknięciu ul. Wolskiej oraz poprowadzeniu objazu przez ul. Polną. 

  

W dniu 10.03.2021 r. o godz. 09.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na chodniku i ścieżce rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Warszawskiej (DK 61) i ul. Jagiellońskiej w miejscowości Legionowo zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/457/Z.11/2020. Zmiana polega na wydzieleniu ciągu pieszego z istniejącego parkingu. 

     

W dniu 03.03.2021 r. o godz. 12.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/531/Z.11/2020. Zmiana polega na zamknięciu ul. Strużańskiej oraz wyznaczeniu alternatywnych tras objazdowych:

 • dla pojazdów o DMC do 10t objazd drogą powiatową ul. Wolska,
 • dla pojazdów o DMC powyżej 10t objazd drogami wojewódzkimi nr 631 i 629 (stara DK 8). 

  

W dniu 22.12.2020 r. o godz. 12.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/447/Z.11/2020. Zmiana polega na otwarciu ul. Wolskiej oraz zlikwidowaniu objazdu przez ul. Polną. 

W dniu 25.11.2020 r. o godz. 12.00 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/447/Z.11/2020. Zmiana polega na zamknięciu ul. Wolskiej oraz poprowadzenie objazdu przez ul. Polną.  

 

W dniu 16.11.2020 r. o godz. 11.00  wprowadzono tymczasową organizację ruchu zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/447/Z.11/2020. Zmiana polega na zamknięciu ul. Polnej w miejscowości Michałów-Reginów na odcinku pomiędzy DK 61 a ul. Wolską.   

 

 

W dniu 31.08.2020 r. o godz. 11.00 wprowadzono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/187/Z.11/2020. Zmiana polega na przerzuceniu ruchu na nową jezdnie DK61 oraz zamknięciu starej jezdni.  

 

W dniu 20.08.2020 r. o godz. 14.00 wprowadzono przywrócenie ruchu na ul. Al. Sybiraków poprzez wprowadzenie czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/279/Z.11/2020

 

W dniu 18.08.2020 r. o godz. 08.30 wprowadzono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu – ETAP 2 zatwierdzenie nr Z.2/4081/544/Z.11/2019Zmiana polega na zamknięciu części ul. Al. Sybiraków w rejonie DK61.

 

W dniu 17.08.2020 r. o godz. 08.30  wprowadzono czasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu – ETAP 2 zatwierdzenie nr Z.2/4081/544/Z.11/2019Zmiana polega na zamknięciu części ul. T. Buka w rejonie DK61.

 

W dniu 29.07.2020 r. o godz. 11.00 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu – zatwierdzenie nr Z.2/4081/239/Z.11/2020. Zmiana polega na zamknięciu drogi dojazdowej wzdłuż DK61 (kierunek Jabłonna) przy sklepie Biedronka.

 

W dniu 20.07.2020 r.  o godz. 12.00 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/279/Z.11/2020. Zmiana polega na uruchomieniu skrzyżowania na Al. Sybiraków z DK61.

 

 

W dniu 20.07.2020 r.  o godz. 14.00 została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z.2/4081/239/Z.11/2020. Zmiana polega na:  Zamknięcie wjazdu na ul. Piaskową oraz poprowadzenie objazdu przez Al. Legionów, ul. Nowodworską, ul. Kościelną.

 

W dniu 30.06.2020 r.  została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z2/4081/472/Z.11/2019. Zmiana polega na przesunięciu przejścia dla pieszych i ciągu pieszego w okolicy wjazdu do sklepu Biedronka w kierunku zachodnim. 

 

 

 W dniu 22.06.2020 r. o godz. 10:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - zatwierdzenie nr Z2/4081/277/Z.11/2019. Zmiana dotyczy przywrócenia ruchu na al. Sybiraków. 

 

W dniu 02.06.2020 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 zatwierdzenie nr Z2/4081/544/Z.11/2019. Zmiana dotyczy zamknięcia wlotu na al. Sybiraków oraz wyznaczenia objazdu. Powyższe zmiany związane są z "Budową kanalizacji deszczowej". 

 

W dniu 04.05.2020 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu – ETAP 2 nr Z.2/4081/544/Z.11/2019. Zmiana dotyczy zamknięcia wjazdu na ul. T. Buka oraz wyznaczenia objazdu przez Al. Sybiraków. 

 

W dniu 17.04.2020 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu "Budowa nowej jezdni nr DK61 na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Polnej oraz przebudowa istniejących gazociągów" o numerze Z.2/4081/91/Z.11/2020. Zmiana polega na: Zamknięcie wjazdu na ul. Buka oraz poprowadzenie objazdu przez al. Sybiraków. Przesunięcie przystanku tymczasowego naprzeciwko sklepu Biedronka.

 

 

W dniu 04.03.2020 r. o godz. 12:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z Al. Sybiraków zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu – zatwierdzenie nr Z.2/4081/205/Z.11/2019. Zmiana dotyczy przywrócenia do ruchu skrzyżowania ul. Zegrzyńskiej z Al. Sybiraków.  

 

 

W dniu 20.02.2020 r. o godz. 12:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 zatwierdzenie nr Z2/4081/544/Z.11/2019. Zmiana dotyczy zamknięcia wlotu na al. Sybiraków, przesunięcie pasów ruchu DK61 na prawą stronę na odcinku od ul. Strużańskiej do al. Sybiraków, zlikwidowanie przejść dla pieszych na DK61 i al. Sybiraków, oraz wyznaczenie objazdu. Powyższe zmiany związane są z "Budową kanalizacji deszczowej".

       

 

 

W dniu 10.02.2020 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu "Przebudowa sieci wodociągowej i gazowej" zatwierdzenie nr. Z.2/4081/472/Z.11/2019. Zmiana dotyczy przesunięcia ciągu pieszego wraz z przejściem dla pieszych na wjeżdzie do CH Galeria Zegrzyńska. Powyższe zmiany dotyczą przebudowy sieci gazowej.

 

 

 

W dniu 17.01.2020 r. o godz. 10:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu "Budowa nowej jezdni DK61 na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Polnej oraz przebudowa istniejących gazociągów " zatwierdzenie nr. Z.2/4081/97/Z.11/2019. Zmiana polega na wygrodzeniu części pasa drogowego przy ul.Strużańskiej róg Zegrzyńskiej, celem zabezpieczenia przebudowy gazociągu.

 

 

W dniu 13.12.2019 r. o godz. 11:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu "Przebudowa sieci wodociągowej i gazowej" zatwierdzenie nr. Z.2/4081/472/Z.11/2019. Zmiana polega na przywróceniu ruchu na DK61 i usunięciu objazdu z płyt betonowych.

 


 
 

W dniu 06.12.2019 r. o godz. 13:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu "Projekt czasowej organizacji ruchu - Przebudowa sici elektrycznej i teletechnicznej" o numerze Z.2/4081/506/Z.11/2019 rys. 2 "Przebudowa linii kablowej pod zjazdem do Stacji Paliw" jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym projektem. Zmiana polega na prawostronnym zawężeniu jezdni za wiaduktem i ograniczonym wjeździe na stację paliw.

 

 

W dniu 22.11.2019 r. o godz. 10:30 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu "Projekt czasowej organizacji ruchu - ETAP 1" o nr Z.2./4081/416/Z.11/2019 rysunek nr 5.2 "Budowa kanalizacji deszczowej (odcinek 1)" jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym ww. projektem.  Zmiana polega na przesunięciu w stronę prawą (strona wschodnia DK61) pasów ruchu oraz likwidacji przejścia dla pieszych na DK61 w rejonie ul. Krętej.

     

 

 

W dniu 23.10.2019 r. o godz. 11:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu "Przebudowa sieci wodociągowej i gazowej" o numerze Z.2/4081/472/Z.11/2019 rysunek nr 1 oraz rysunek nr 2. W rejonie ul. Polnej ruch z DK61 przełożono na tymczasowy objazd zlokalizowany po stronie zachodniej DK61 (długość objazdu ok 80m) oraz w rejonie wjazdu na wiadukt drogowy nad koleją (w kierunku Warszawy) przesunięto przejście dla pieszych wraz z ciągiem komunikacyjnym na wysokości centrum handlowego Legionowo-Zegrzyńska i sklepu Biedronka (strona zachodnia DK61).


 

W dniu 21.10.2019 r. o godz. 12:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 i numerze Z.2/4081/416/Z.11/2019 rys. 5.1 "Budowa kanalizacji deszczowej (odcinek 1)" jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym projektem. Zmiana polega na przesunięciu w stronę prawą (strona wschodnia DK61) pasów ruchu. Zlikwidowane zostało przejście dla pieszych przez DK61 w rejonie ul. Piaskowej. Sąsiednie przejście dla pieszych jest zlokalizowane przy ul. Krętej.

 

W dniu 10.10.2019 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu o nr Z.2./4081/97/Z.11/2019 rysunek nr 5 "Przebudowa gazociągu ul. Kręta" godz. 8:00 oraz rysunek nr 2.2 "Budowa kanalizacji deszczowej - odcinek od ul. Wolskiej do ul. Polnej" godz. 13:00. 

 

 

 

W dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:30 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu o nr Z.2./4081/277/Z.11/2019 rysunek nr 3 "Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wewnętrznej" jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym ww. projektem.

 

 

 

W dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:00 wprowadzono tymczasowa organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - "Budowa nowej jezdni DK61 na odcinku od. ul.Piaskowej do ul. Polnej oraz przebudowa istniejących gazociągów" zatwierdzenie nr Z.2./4081/97/Z.11/2019 jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym ww. projektem. 

- Wprowadzenie rys. nr: 6 - Przebudowa sieci elektrycznej i wodociągowej na odcinku od wiaduktu do ul. Strużańskiej. 

 

 

 

W dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - "Przebudowa sieci energetycznej Sn na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej" zatwierdzenie nr Z.2./4081/145/Z.11/2019 jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym ww. projektem. 

- Wprowadzenie rys. nr: 3 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN - odcinek od ul. Strużańskiej do ul. Polnej. 

 

 

W dniu 11.09.2019 r. o godz. 10:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - "Przebudowa sieci energetycznej Sn na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej" zatwierdzenie nr Z.2./4081/145/Z.11/2019. 

- Wprowadzenie rys. nr: 4 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN - odcinek od ul. Wolskiej do ul. Polnej. 

 

 

W dniu 10.09.2019 r. o godz. 9:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - Budowa nowej jezdni DK 61 na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Polnej oraz przebudowa instniejących gazociągów zatwierdzenie nr Z.2./4081/97/Z.11/2019. 

- Wprowadzenie rys. nr: 3.2 - Budowa kanalizacji deszczowej - odcinek od ul. Pisakowej do ul. Wolskiej. 

 

 

W dniu 07.08.2019 r. o godz. 14:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - Budowa nowej jezdni DK 61 na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowodworskiej (DW 632) zatwierdzenie nr Z.2./4081/277/Z.11/2019. Ponadto został zamknięty wjazd na ul. Polną z DK 61.


 


W dniu 
25.07.2019 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy Placu Budowy objętego decyzją ZRID nr 83/SPEC/2019.

 

 

W dniu 05.07.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID nr 83/SPEC/2019 dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793".

 

 

W dniu 13.06.2019 r. wprowadzono czasową organizację ruchu dotyczącej odcinkowego zawężenia drogi na czas malowania oznakowania - "Schematy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" rys.37 zgodnie z zatwierdzeniem Z.2/4081/31/Z.11/2019 z dnia 25.01.2019r.  

 

 

W dniu 28.05.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu nr Z.2/4081/205/Z.11/2019 rys. nr 2) polegające na otwarciu ul. Buka.

 

 

W dniu 26.02.2019 r. o godz. 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 nr Z.2/4081/573/Z.11/2018 rys. nr 3.2) polegające na zamknięciu wlotu ul. Buka oraz przeniesieniu przystanku autobusowego.

 

 

W dniu 21.02.2019 r. o godz. 9:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z  Projektem pt. Schematy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym nr Z.2/4081/31/Z.11/2019 rys. 59) polegające na prawostronnym zawęrzeniu DK61 w rejonie CSP. 

 

Powyższa organizacja nie będzie powodowała utrudnień w ruchu.

 

 

W dniu 13.02.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 nr Z.2/4081/573/Z.11/2018 rys. nr 3.1, 3.4, 3.5) polegające na przywróceniu ruchu w al. Sybiraków oraz zamknięciu wlotu ul. Buka, likwidacji przejścia dla pieszych przez ul. Zegrzyńską przy Strużańskiej.

 

 

W dniu 30.01.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 nr Z.2/4081/573/Z.11/2018 rys. nr 2.1, 2.2, 2.3) polegające na:

- przełożeniu ruchu na poszerzenie od ul. Strużańskiej do ul. Długiej (prawa strona w kierunku Zegrza),

zamknięciu al.Sybiraków,

- likwidacji przejścia dla pieszych wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania Zegrzyńska/Sybiraków. 

 

 

W dniu 24.01.2019 r. o godz. 09:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 3.1, 3.2) polegające na prawostronnym zawężeniu ul.Wolskiej (DP1810W) pod roboty związane z wymianą gruntu.

 

 

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zaplanowane na 04.12.2018 r. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zostało przełożone na 05.12.2018 r. na godz. 09:00. 

 

 

W dniu 04.12.2018 r. o godz. 12:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 5.4) polegające na przełożeniu ruchu na poszerzenie jezdni w kierunku Zegrza na odcinku od ul. Strużańskiej do Kauflandu oraz przesunięcie przystanku autobusowegoo ok. 50m w kierunku Zegrza.

 

 

W dniu 29.11.2018 r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 2.1, 2.2) polegające na przesunięciu przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego, usytuowanych w rejonie ul. Wolskiej, o ok. 100 m w kierunku Zegrza. 

 

 

W dniu 08.11.2018 r. o godz. 12:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 5.1/5.3) polegająca na przełożeniu ruchu na poszerzenie jezdni w kierunku na Serock na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej. Powyższe przełożenie ruchu jest związane z planowanymi robotami budowlanymi.

 

 

W dniu 18.10.2018 r. o godz. 9:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018, na drodze krajowej nr 61, w celu wykonania poszerzenia istniejącej jezdni (strona wschodnia) na odcinku ul. Zegrzyńskiej (DK 61) od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej w kierunku Zegrza.

Zakres wykonywanych prac budowlanych:

- wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z wygrodzeniem terenu robót,

- rozbiórka istniejącego umocnienia pobocza,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia wraz z połączeniem z istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- posprzątanie terenu robót.

 

Planuje się, że projektowane poszerzenie będzie użytkowane do czerwca 2019 r., czyli przez okres 8 miesięcy.

Zgodnie z TOR pas ruchu w kierunku Zegrze może zostać zwężony o 0,5 m, tj. do 3,0 m.

 

 

W dniu 26.09.2018 r.  drewno z wycinki zostało wywiezione z placu składowego przy CSP.  

 

W dniu 12.07.2018 r.   odbyły się odwierty geologiczne pod budowę obiektu mostowego nad Kanałem Bródnowskim w ciągu ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż DK61.

 

W dniu 25.05.2018 r. Wykonawca działając zgodnie z Warunkami Kontraktu złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego następujące dokumenty:

 

- Wniosek o zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 31.01.2012 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego dla inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości 1635 m (stary od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 - przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II".

 

- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793".

 

- Zgłoszenie o wydanie pozwolenia na roboty budowlane niewymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie odcinka kanału technologicznego znajdującego się w pasie drogowym ul. Zegrzyńskiej w Legionowie zlokalizowanym na działce 1/109 obręb 63 Legionowo, w ramach przebudowy drogi krajowej nr 61.

 

 

W dniu 15.02.2018 r. w godzinach 12:00 - 15:00 będą występowały utrudnienia w ruchu samochodowym spowodowane wycinką drzewa w sąsiedztwie drogi DK61 w rejonie ul. Wolskiej w Michałowie - Reginowie. Utrudnienia będą polegały na kilkukrotnym i czasowym (ok. 10 min) zablokowaniu drogi. Prace będą prowadzone w asyście Policji z KPP w Legionowie.  

 

W dniu 01.02.2018 r. nastąpiło przekazanie Placu Budowy Wykonawcy na zatokę autobusową. 

 

W dniu 17.01.2018 r. na potrzeby przeprowadzenia analizy środowiskowej zamontowane zostały w rejonie kanału Bródnowskiego fotopułapki.

 

W dniu 03.01.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Pozwolenia na budowę na zatokę autobusową: Decyzja Nr 4/II/2018

 

W dniu 13.12.2017 r. rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów.

 

W dniu 01.08.2017 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy Placu Budowy objętego decyzją ZRID nr 3/2012.

 

W dniu 25 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą.

 

W dniu 10 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Inżynierem.