1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

zdjęcia

29.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańska

29.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańska

29.01.2021 r. - Rejon ul. Strużańska

29.01.2021 r. - Rejon ul. Strużańska

29.01.2021 r. - Rejon ul. Polna

29.01.2021 r. - Rejon ul. Polna

29.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowa

29.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowa

29.01.2021 r. - Rejon ul. Partyzantów

29.01.2021 r. - Rejon ul. Partyzantów

29.01.2021 r. - Rejon ul. Grudzie

29.01.2021 r. - Rejon ul. Grudzie

29.01.2021 r. - Rejon ul. Długa

29.01.2021 r. - Rejon ul. Długa

29.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

29.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

29.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

29.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian (2)

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian (2)

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian (1)

29.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian (1)

29.01.2021 r. - Rejon sklep motoryzacyjny

29.01.2021 r. - Rejon sklep motoryzacyjny

29.01.2021 r. - Rejon początek Kontraktu (2)

29.01.2021 r. - Rejon początek Kontraktu (2)

29.01.2021 r. - Rejon początek Kontraktu (1)

29.01.2021 r. - Rejon początek Kontraktu (1)

29.01.2021 r. - Rejon obiektów mostowych

29.01.2021 r. - Rejon obiektów mostowych

29.01.2021 r. - Rejon koniec Kontraktu

29.01.2021 r. - Rejon koniec Kontraktu

29.01.2021 r. - Rejon CSP

29.01.2021 r. - Rejon CSP

29.01.2021 r. - Montaż słupów sygnalizacji świetlnej - rejon ul. Strużańskiej

29.01.2021 r. - Montaż słupów sygnalizacji świetlnej - rejon ul. Strużańskiej

22.01.2021 r. - Rejon ul. Wolska

22.01.2021 r. - Rejon ul. Wolska

22.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańska

22.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańska

22.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowa

22.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowa

22.01.2021 r. - Rejon ul. Partyzantów

22.01.2021 r. - Rejon ul. Partyzantów

22.01.2021 r. - Rejon ul. Długa

22.01.2021 r. - Rejon ul. Długa

22.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

22.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

22.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

22.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

22.01.2021 r. - Rejon skrzyżowania ul. Strużańska

22.01.2021 r. - Rejon skrzyżowania ul. Strużańska

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Biedronka

22.01.2021 r. - Rejon sklepu Biedronka

22.01.2021 r. - Rejon obiektów mostowych

22.01.2021 r. - Rejon obiektów mostowych

22.01.2021 r. - Rejon drogi dojazdowej E

22.01.2021 r. - Rejon drogi dojazdowej E

22.01.2021 r. - Rejon droga dojazdowa T

22.01.2021 r. - Rejon droga dojazdowa T

22.01.2021 r. - Rejon CSP

22.01.2021 r. - Rejon CSP

22.01.2021 r. - Rejon CSP

22.01.2021 r. - Rejon CSP

22.01.2021 r. - Rejon al. Sybiraków

22.01.2021 r. - Rejon al. Sybiraków

22.01.2021 r. - Początek Kontraktu

22.01.2021 r. - Początek Kontraktu

22.01.2021 r. - Koniec Kontraktu

22.01.2021 r. - Koniec Kontraktu

15.01.2021 r. - Zimowe utrzymanie - rejon ul. Strużańskiej

15.01.2021 r. - Zimowe utrzymanie - rejon ul. Strużańskiej

15.01.2021 r. - Rejon wjazd do IMGW

15.01.2021 r. - Rejon wjazd do IMGW

15.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańskiej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańskiej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Strużańskiej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Strużańskiej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Polnej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Polnej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Polnej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Polnej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Partyzantów

15.01.2021 r. - Rejon ul. Partyzantów

15.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

15.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

15.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

15.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

15.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

15.01.2021 r. - Rejon skrzyżowanie z ul. Wolską

15.01.2021 r. - Rejon skrzyżowanie z ul. Wolską

15.01.2021 r. - Rejon skrzyżowanie z ul. Piaskową

15.01.2021 r. - Rejon skrzyżowanie z ul. Piaskową

15.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

15.01.2021 r. - Rejon sklepu Kaufland

15.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

15.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

15.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

15.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

15.01.2021 r. - Rejon koniec Kontraktu

15.01.2021 r. - Rejon koniec Kontraktu

15.01.2021 r. - Rejon IMGW

15.01.2021 r. - Rejon IMGW

15.01.2021 r. - Rejon CSP

15.01.2021 r. - Rejon CSP

15.01.2021 r. - Rejon al. Sybiraków

15.01.2021 r. - Rejon al. Sybiraków

15.01.2021 r. - Początek Kontraktu

15.01.2021 r. - Początek Kontraktu

07.01.2021 r. - Chodnik z przejściem dla pieszych - rejon ul. Wolskiej

07.01.2021 r. - Chodnik z przejściem dla pieszych - rejon ul. Wolskiej

07.01.2021 r. - Pas rozdziału w rejonie ul. Piaskowej

07.01.2021 r. - Pas rozdziału w rejonie ul. Piaskowej

07.01.2021 r. - Prace brukarskie - rejon ul. Tatrzańskiej

07.01.2021 r. - Prace brukarskie - rejon ul. Tatrzańskiej

07.01.2021 r. - Przejście dla pieszych rejon - ul. Wolskiej

07.01.2021 r. - Przejście dla pieszych rejon - ul. Wolskiej

07.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

07.01.2021 r. - Rejon sklepu Dorian

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

07.01.2021 r. - Rejon ul. Buka

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Długiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Piaskowej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańskiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańskiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańskiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Tatrzańskiej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Polnej

07.01.2021 r. - Rejon ul. Polnej

07.01.2021 r. - Sadzenie zieleni - rejon ul. Buka

07.01.2021 r. - Sadzenie zieleni - rejon ul. Buka

07.01.2021 r. - Ul. Wolska

07.01.2021 r. - Ul. Wolska

07.01.2021 r. - Ustawianie krawężników - rejon ul. Partyzantów

07.01.2021 r. - Ustawianie krawężników - rejon ul. Partyzantów

07.01.2021 r. - Ustawianie krawężników - rejon ul. Partyzantów

07.01.2021 r. - Ustawianie krawężników - rejon ul. Partyzantów

07.01.2021 r. - Ustawianie krawężników - rejon ul. Partyzantów

07.01.2021 r. - Ustawianie krawężników - rejon ul. Partyzantów