1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

zdjęcia

29.05.2020 r. - Ułożona pierwsza warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - rejon ul. Tatrzańskiej

29.05.2020 r. - Ułożona pierwsza warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - rejon ul. Tatrzańskiej

29.05.2020 r. - Zatoka autobusowa rejon ul. Tatrzańskiej

29.05.2020 r. - Zatoka autobusowa rejon ul. Tatrzańskiej

29.05.2020 r. - Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - Rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - Rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Zagęszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Wzmacnianie skarp w rejonie obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Wzmacnianie skarp w rejonie obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Wzmacnianie skarp w rejonie obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Wzmacnianie skarp w rejonie obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Wzmacnianie skarp w rejonie obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Wzmacnianie skarp w rejonie obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Ułożona pierwsza warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - Rejon ul. Tatrzańskiej

29.05.2020 r. - Ułożona pierwsza warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - Rejon ul. Tatrzańskiej

29.05.2020 r. - Ułożona pierwsza warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Ułożona pierwsza warstwa podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon ul. Strużańskiej

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon ul. Strużańskiej

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego - rejon sklepu Kaufland

29.05.2020 r. - Schody skarpowe przy obiekcie mostowym w ciągu DK61

29.05.2020 r. - Schody skarpowe przy obiekcie mostowym w ciągu DK61

29.05.2020 r. - Rejon obiektu mostowego DK61

29.05.2020 r. - Rejon obiektu mostowego DK61

29.05.2020 r. - Rejon obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Rejon obiektów mostowych

29.05.2020 r. - Przygotowane walce do zagęszczenia warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

29.05.2020 r. - Przygotowane walce do zagęszczenia warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

29.05.2020 r. - Prace na ul. Buka

29.05.2020 r. - Prace na ul. Buka

29.05.2020 r. - Prace brukarskie na ul. Buka

29.05.2020 r. - Prace brukarskie na ul. Buka

29.05.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

29.05.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

21.05.2020 r. - Wylewanie asfaltu twardolanego na obiekcie mostowym w ciągu DK 61

21.05.2020 r. - Wylewanie asfaltu twardolanego na obiekcie mostowym w ciągu DK 61

21.05.2020 r. - Wylewanie asfaltu twardolanego na obiekcie mostowym w ciągu DK61

21.05.2020 r. - Wylewanie asfaltu twardolanego na obiekcie mostowym w ciągu DK61

21.05.2020 r. - Wycięta próbka do badań

21.05.2020 r. - Wycięta próbka do badań

21.05.2020 r. - Układanie kostki brukowej na zatoce autobusowej

21.05.2020 r. - Układanie kostki brukowej na zatoce autobusowej

21.05.2020 r. - Pobieranie próbek do badań przez SKANSKA

21.05.2020 r. - Pobieranie próbek do badań przez SKANSKA

21.05.2020 r. - Pobieranie próbek do badań przez GDDKiA

21.05.2020 r. - Pobieranie próbek do badań przez GDDKiA

19.05.2020 r. - Zagęszczanie pierwszej warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Zagęszczanie pierwszej warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Zagęszczanie pierwszej warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Zagęszczanie pierwszej warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy - początek Kontraktu

19.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy - początek Kontraktu

19.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy - początek Kontraktu

19.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy - początek Kontraktu

19.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Układanie warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Przygotowanie terenu pod chodnik i ścieżkę rowerową

19.05.2020 r. - Przygotowanie terenu pod chodnik i ścieżkę rowerową

19.05.2020 r. - Przygotowanie rozściełacza do układania warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Przygotowanie rozściełacza do układania warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Przygotowanie do wylewania masy bitumicznej

19.05.2020 r. - Przygotowanie do wylewania masy bitumicznej

19.05.2020 r. - Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

19.05.2020 r. - Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

19.05.2020 r. - Pierwsza warstwa podbudowy

19.05.2020 r. - Pierwsza warstwa podbudowy

19.05.2020 r. - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej

19.05.2020 r. - Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej

19.05.2020 r. - Budowa ścieżki rowerowej- rejon CSP

19.05.2020 r. - Budowa ścieżki rowerowej- rejon CSP

19.05.2020 r. - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - rejon CSP

19.05.2020 r. - Budowa chodnika i ścieżki rowerowej - rejon CSP

19.05.2020 r. - Badanie zagęszczenia warstwy podbudowy

19.05.2020 r. - Badanie zagęszczenia warstwy podbudowy

15.05.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

15.05.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

15.05.2020 r. - Schody skarpowe przy obiekcie mostowym- droga dojazdowa G-H

15.05.2020 r. - Schody skarpowe przy obiekcie mostowym- droga dojazdowa G-H

15.05.2020 r. - Sączek - obiekt mostowy DK61

15.05.2020 r. - Sączek - obiekt mostowy DK61

15.05.2020 r. - Montaż studni rejon obiektu mostowego DK61

15.05.2020 r. - Montaż studni rejon obiektu mostowego DK61

15.05.2020 r. - Prace związane z instalacją oświetleniową

15.05.2020 r. - Prace związane z instalacją oświetleniową

15.05.2020 r. - Rejon ul. Wolskiej

15.05.2020 r. - Rejon ul. Wolskiej

15.05.2020 r. - Chodnik - rejon ul. Tatrzańskiej

15.05.2020 r. - Chodnik - rejon ul. Tatrzańskiej

15.05.2020 r. - Zatoka autobusowa - rejon ul. Tatrzańskiej

15.05.2020 r. - Zatoka autobusowa - rejon ul. Tatrzańskiej

15.05.2020 r. - Rejon ul. Strużańskiej

15.05.2020 r. - Rejon ul. Strużańskiej

15.05.2020 r. - Chodnik i zatoka autobusowa - rejon ul. Buka

15.05.2020 r. - Chodnik i zatoka autobusowa - rejon ul. Buka

15.05.2020 r. - Rejon ul. Buka

15.05.2020 r. - Rejon ul. Buka

15.05.2020 r. - Opaska i przygotowanie terenu pod chodnik - rejon ul. Strużańskiej

15.05.2020 r. - Opaska i przygotowanie terenu pod chodnik - rejon ul. Strużańskiej

15.05.2020 r. - Rejon CSP

15.05.2020 r. - Rejon CSP

15.05.2020 r. - Prace przy obiekcie mostowym na drodze dojazdowej C-D

15.05.2020 r. - Prace przy obiekcie mostowym na drodze dojazdowej C-D

15.05.2020 r. - Chodnik i ścieżka rowerowa - rejon ul. Tatrzańskiej

15.05.2020 r. - Chodnik i ścieżka rowerowa - rejon ul. Tatrzańskiej

14.05.2020 r. - Prace w rejonie sklepu Kaufland

14.05.2020 r. - Prace w rejonie sklepu Kaufland

14.05.2020 r. - Rejon ul. Strużańskiej

14.05.2020 r. - Rejon ul. Strużańskiej

14.05.2020 r. - Badanie VSS- rejon ul. Strużańskiej

14.05.2020 r. - Badanie VSS- rejon ul. Strużańskiej

13.05.2020 R. - Droga dojazdowa G-H i DK 61

13.05.2020 R. - Droga dojazdowa G-H i DK 61

13.05.2020 r. - Układanie mieszanki na drodze dojazdowej G-H

13.05.2020 r. - Układanie mieszanki na drodze dojazdowej G-H

13.05.2020 r. - Pobieranie próbek przez GDDKiA

13.05.2020 r. - Pobieranie próbek przez GDDKiA

08.05.2020 r. - Zagęszczanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Zagęszczanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Teletechnika - rejon CSP

08.05.2020 r. - Teletechnika - rejon CSP

08.05.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - rejon Kaufland

08.05.2020 r. - rejon Kaufland

08.05.2020 r. - Przystanek autobusowy - rejon ul. Tatrzańskiej

08.05.2020 r. - Przystanek autobusowy - rejon ul. Tatrzańskiej

08.05.2020 r. - Prace związane z budową chodnika - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Prace związane z budową chodnika - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - rejon ul. Buka

08.05.2020 r. - rejon ul. Buka

08.05.2020 r. - Prace brukarskie - rejon al. Sybiraków

08.05.2020 r. - Prace brukarskie - rejon al. Sybiraków

08.05.2020 r. - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Opaska - rejon ul. Polnej

08.05.2020 r. - Opaska - rejon ul. Polnej

08.05.2020 r. - Opaska - rejon Kaufland

08.05.2020 r. - Opaska - rejon Kaufland

08.05.2020 r. - Koryto ściekowe - rejon koniec kontraktu

08.05.2020 r. - Koryto ściekowe - rejon koniec kontraktu

08.05.2020 r. - Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej - rejon Kaufland

08.05.2020 r. - Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej - rejon Kaufland

08.05.2020 r. - Budowa sieci oświetleniowej - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Budowa sieci oświetleniowej - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Budowa sieci oświetleniowej - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Budowa sieci oświetleniowej - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Budowa chodnika - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Budowa chodnika - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Betonowanie pali pod ekrany akustyczne - rejon ul. Buka

08.05.2020 r. - Betonowanie pali pod ekrany akustyczne - rejon ul. Buka

08.05.2020 r. - Badanie VSS - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Badanie VSS - rejon ul. Strużańskiej

08.05.2020 r. - Badanie lekką płytą dynamiczną - rejon mur CSP

08.05.2020 r. - Badanie lekką płytą dynamiczną - rejon mur CSP