1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

zdjęcia

28.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny nr 2

28.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny nr 2

28.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny nr 1 - Rejon CSP

28.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny nr 1 - Rejon CSP

28.02.2020 r. - Roboty gazowe - Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Roboty gazowe - Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Rejon ul. Polnej

28.02.2020 r. - Rejon ul. Polnej

28.02.2020 r. - Rejon ul. Polnej

28.02.2020 r. - Rejon ul. Polnej

28.02.2020 r. - Rejon ul. Piaskowej

28.02.2020 r. - Rejon ul. Piaskowej

28.02.2020 r. - Rejon ul. Buka

28.02.2020 r. - Rejon ul. Buka

28.02.2020 r. - Rejon ul. Buka

28.02.2020 r. - Rejon ul. Buka

28.02.2020 r. - Rejon sklepu Kaufland

28.02.2020 r. - Rejon sklepu Kaufland

28.02.2020 r. - Rejon sklepu Kaufland

28.02.2020 r. - Rejon sklepu Kaufland

28.02.2020 r. - Rejon sklepu Kaufland

28.02.2020 r. - Rejon sklepu Kaufland

28.02.2020 r. - Rejon Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Rejon Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Rejon Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Rejon Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Rejon Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Rejon Al. Sybiraków

28.02.2020 r. - Koniec Kontraktu

28.02.2020 r. - Koniec Kontraktu

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

28.02.2020 r. - Izolacja na obiekcie mostowym - droga dojazdowa C-D

28.02.2020 r. - Izolacja na obiekcie mostowym - droga dojazdowa C-D

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu DK61

28.02.2020 r. - Kapy chodnikowe obiektu mostowego w ciągu DK61

28.02.2020 r. - Izolacja na obiekcie mostowym - droga dojazdowa C-D

28.02.2020 r. - Izolacja na obiekcie mostowym - droga dojazdowa C-D

21.02.2020 r. - Drenaż przy płycie przejściowej obiektu w ciągu DK61

21.02.2020 r. - Drenaż przy płycie przejściowej obiektu w ciągu DK61

21.02.2020 r. - Drenaż przy płycie przejściowej obiektu w ciągu DK61

21.02.2020 r. - Drenaż przy płycie przejściowej obiektu w ciągu DK61

21.02.2020 r. - Zabezpieczenie dnia zbiornika retencyjnego - rejon CSP

21.02.2020 r. - Zabezpieczenie dnia zbiornika retencyjnego - rejon CSP

21.02.2020 r. - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Al. Sybiraków

21.02.2020 r. - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Al. Sybiraków

21.02.2020 r. - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Al. Sybiraków

21.02.2020 r. - Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na Al. Sybiraków

21.02.2020 r. - Betonowanie kap chodnikowych - droga dojazdowa G-H

21.02.2020 r. - Betonowanie kap chodnikowych - droga dojazdowa G-H

21.02.2020 r. - Betonowanie kap chodnikowych - droga dojazdowa G-H

21.02.2020 r. - Betonowanie kap chodnikowych - droga dojazdowa G-H

21.02.2020 r. - Wynik badania PULL OFF na obiekcie w ciągu DK61

21.02.2020 r. - Wynik badania PULL OFF na obiekcie w ciągu DK61

21.02.2020 r. - Oderwany kawałek papy z krążkiem. Wynik badania PULL OFF - pozytywny

21.02.2020 r. - Oderwany kawałek papy z krążkiem. Wynik badania PULL OFF - pozytywny

21.02.2020 r. - Badania betonu wykonane przez Laboratorium GDDKiA

21.02.2020 r. - Badania betonu wykonane przez Laboratorium GDDKiA

19.02.2020 r. - Krążek do badania PULL OFF

19.02.2020 r. - Krążek do badania PULL OFF

19.02.2020 r. - Krawężniki na obiekcie mostowym w ciągu drogi dojazdowej G-H

19.02.2020 r. - Krawężniki na obiekcie mostowym w ciągu drogi dojazdowej G-H

19.02.2020 r. -Kładka rowerowa

19.02.2020 r. -Kładka rowerowa

19.02.2020 r. - Kładka rowerowa

19.02.2020 r. - Kładka rowerowa

19.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

19.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

19.02.2020 r. - Słupy HEB do ekranów akustycznych

19.02.2020 r. - Słupy HEB do ekranów akustycznych

19.02.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

19.02.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

19.02.2020 r. - Miejsce przygotowane na kapy chodnikowe obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

19.02.2020 r. - Miejsce przygotowane na kapy chodnikowe obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

19.02.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H przygotowany pod kapy chodnikowe

19.02.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H przygotowany pod kapy chodnikowe

19.02.2020 r. - Badanie PULL OFF

19.02.2020 r. - Badanie PULL OFF

14.02.2020 - Wymieniony grunt - rejon ul. Tatrzańskiej

14.02.2020 - Wymieniony grunt - rejon ul. Tatrzańskiej

14.02.2020 r. - Wymieniony grunt - początek kontraktu

14.02.2020 r. - Wymieniony grunt - początek kontraktu

14.02.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

14.02.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

14.02.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon sklepu Kaufland

14.02.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon sklepu Kaufland

14.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon sklepu Kaufland

14.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon sklepu Kaufland

14.02.2020 r. - Rozebrany mur - rejon CSP

14.02.2020 r. - Rozebrany mur - rejon CSP

14.02.2020 r. - Rozebrany mur - rejon CSP

14.02.2020 r. - Rozebrany mur - rejon CSP

14.02.2020 r. - Początek kontraktu

14.02.2020 r. - Początek kontraktu

14.02.2020 r. - Obrzeża betonowe - rejon al. Sybiraków

14.02.2020 r. - Obrzeża betonowe - rejon al. Sybiraków

14.02.2020 - Krawężniki - rejon al. Sybiraków

14.02.2020 - Krawężniki - rejon al. Sybiraków

13.02.2020 r. - Zbrojenie kap chodnikowych

13.02.2020 r. - Zbrojenie kap chodnikowych

13.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

13.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

13.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

13.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

13.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

13.02.2020 r. - Zbiornik retencyjny, rejon CSP

13.02.2020 r. - Zamontowane deski gzymsowe na kładce rowerowej

13.02.2020 r. - Zamontowane deski gzymsowe na kładce rowerowej

13.02.2020 r. - Zaizolowana płyta obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

13.02.2020 r. - Zaizolowana płyta obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

13.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon CSP

13.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon CSP

13.02.2020 r. - Skończona płyta przejściowa w ciągu drogi dojazdowej C-D

13.02.2020 r. - Skończona płyta przejściowa w ciągu drogi dojazdowej C-D

13.02.2020 r. - Izolacja płyty za pomocą papy obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

13.02.2020 r. - Izolacja płyty za pomocą papy obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

13.02.2020 r. - Izolacja obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

13.02.2020 r. - Izolacja obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

07.02.2020 r. - Zbrojenie do pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Zbrojenie do pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Zamontowane deski gzymsowe w kładce kompozytowej

07.02.2020 r. - Zamontowane deski gzymsowe w kładce kompozytowej

07.02.2020 r. - Zamontowane deski gzymsowe w kładce kompozytowej

07.02.2020 r. - Zamontowane deski gzymsowe w kładce kompozytowej

07.02.2020 r. - Zaizolowana płyta przejściowa w obiekcie mostowym w ciągu DK61

07.02.2020 r. - Zaizolowana płyta przejściowa w obiekcie mostowym w ciągu DK61

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon sklepu Kaufland

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon sklepu Kaufland

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon sklepu Kaufland

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon sklepu Kaufland

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wymiana gruntu, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wykop pod zbiornik retencyjny, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wykop pod zbiornik retencyjny, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wykop pod zbiornik retencyjny, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wykop pod zbiornik retencyjny, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wykop pod zbiornik retencyjny, rejon CSP

07.02.2020 r. - Wykop pod zbiornik retencyjny, rejon CSP

07.02.2020 r. - Przygotowywanie kładki kompozytowej do montażu desek gzymsowych

07.02.2020 r. - Przygotowywanie kładki kompozytowej do montażu desek gzymsowych

07.02.2020 r. - Przygotowanie placu budowy pod zbiornik retencyjny rejon CSP

07.02.2020 r. - Przygotowanie placu budowy pod zbiornik retencyjny rejon CSP

07.02.2020 r. - Pale pod ekrany akustyczne, rejon ul. Tatrzańskiej

07.02.2020 r. - Pale pod ekrany akustyczne, rejon ul. Tatrzańskiej

07.02.2020 r. - Pal pod ekran akustyczny rejon, ul. Tatrzańskiej

07.02.2020 r. - Pal pod ekran akustyczny rejon, ul. Tatrzańskiej

07.02.2020 r. - Montaż i betonowanie pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Montaż i betonowanie pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Montaż i betonowanie pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Montaż i betonowanie pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Montaż i betonowanie pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Montaż i betonowanie pali pod ekrany akustyczne początek odcinka

07.02.2020 r. - Izolacja obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

07.02.2020 r. - Izolacja obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H

07.02.2020 r. - Geodezyjne wyznaczenie miejsca wykonania pali ekranów akustycznych początek odcinka

07.02.2020 r. - Geodezyjne wyznaczenie miejsca wykonania pali ekranów akustycznych początek odcinka

07.02.2020 r. - Deski gzymsowe do obiektów mostowych

07.02.2020 r. - Deski gzymsowe do obiektów mostowych

07.02.2020 r. - Betonowanie pali pod ekrany akustyczne- początek odcinka

07.02.2020 r. - Betonowanie pali pod ekrany akustyczne- początek odcinka