1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

zdjęcia

31.01.2020 r. - Przygotowanie do betonowania płyty przejściowej

31.01.2020 r. - Przygotowanie do betonowania płyty przejściowej

31.01.2020 r. - Przygotowanie do betonowania płyty przejściowej w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r. - Przygotowanie do betonowania płyty przejściowej w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r. - Przygotowanie do betonowania płyty przejściowej w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r. - Przygotowanie do betonowania płyty przejściowej w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r. - Obiekt mostowy z płytą przejściową w ciągu DK61

31.01.2020 r. - Obiekt mostowy z płytą przejściową w ciągu DK61

31.01.2020 r.- Betonowanie płyt przejściowych w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r.- Betonowanie płyt przejściowych w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r.- Betonowanie płyt przejściowych w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r.- Betonowanie płyt przejściowych w ciągu drogi dojazdowej CD

31.01.2020 r. - Porządkowanie placu

31.01.2020 r. - Porządkowanie placu

31.01.2020 r. - Betonowanie płyt przejściowych

31.01.2020 r. - Betonowanie płyt przejściowych

31.01.2020 r. - Kładka rowerowa

31.01.2020 r. - Kładka rowerowa

31.01.2020 r. - Kładka rowerowa

31.01.2020 r. - Kładka rowerowa

31.01.2020 r. - Kładka rowerowa

31.01.2020 r. - Kładka rowerowa

31.01.2020 r. - Krawężniki z granitu

31.01.2020 r. - Krawężniki z granitu

31.01.2020 r. - Obiekt mostowy z płytą przejściową w ciągu drogi dojazdowej GH

31.01.2020 r. - Obiekt mostowy z płytą przejściową w ciągu drogi dojazdowej GH

31.01.2020 r. - Odwodnienie w obiekcie mostowym

31.01.2020 r. - Odwodnienie w obiekcie mostowym

31.01.2020 r. - Prace elektryczne

31.01.2020 r. - Prace elektryczne

31.01.2020 r. - Prace elektryczne

31.01.2020 r. - Prace elektryczne

31.01.2020 r. - Pręty zbrojeniowe

31.01.2020 r. - Pręty zbrojeniowe

31.01.2020 r. - Studnia kanalizacyjna -Rejon obiektów mostowych

31.01.2020 r. - Studnia kanalizacyjna -Rejon obiektów mostowych

31.01.2020 r. - Wymiana gruntu w ciągu DK61 - rejon CSP

31.01.2020 r. - Wymiana gruntu w ciągu DK61 - rejon CSP

31.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

31.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

22.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

22.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

22.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

22.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

22.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

22.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Rejon CSP

22.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

22.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22. 01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Koryto Kanału Bródnowskiego

22.01.2020 r. - Koryto Kanału Bródnowskiego

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

22.01.2020 r. - Montaż kładki kompozytowej

17.01.2020 r. - Zbrojenie płyty przejściowej obiektu mostowego w drodze G-H

17.01.2020 r. - Zbrojenie płyty przejściowej obiektu mostowego w drodze G-H

17.01.2020 r. - Koryto Kanału Bródnowskiego

17.01.2020 r. - Koryto Kanału Bródnowskiego

17.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej

17.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej

17.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej

17.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej

17.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej C-D

17.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej C-D

17.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

17.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

17.01.2020 r. - Kładka rowerowa

17.01.2020 r. - Kładka rowerowa

17.01.2020 r. - Kładka rowerowa

17.01.2020 r. - Kładka rowerowa

17.01.2020 r. - Kładka rowerowa

17.01.2020 r. - Kładka rowerowa

17.01.2020 r. - Budowa nasypu dla obiektu mostowego w ciągu DK61

17.01.2020 r. - Budowa nasypu dla obiektu mostowego w ciągu DK61

16.01.2020 r. - początek opracowania

16.01.2020 r. - początek opracowania

16.01.2020 r. - badanie VSS - początek opracowania

16.01.2020 r. - badanie VSS - początek opracowania

16.01.2020 r. - badanie VSS - początek opracowania

16.01.2020 r. - badanie VSS - początek opracowania

16.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon Kanału Bródnowskiego

16.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon Kanału Bródnowskiego

16.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon Kanału Bródnowskiego

16.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon Kanału Bródnowskiego

16.01.2020 r. - Lekka sonda dynamiczna

16.01.2020 r. - Lekka sonda dynamiczna

16.01.2020 r. - Lekka sonda dynamiczna

16.01.2020 r. - Lekka sonda dynamiczna

16.01.2020 r. - Kładka rowerowa

16.01.2020 r. - Kładka rowerowa

16.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

16.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu DK61

16.01.2020 r. - Betonowanie kładki rowerowej

16.01.2020 r. - Betonowanie kładki rowerowej

16.01.2020 r. - Kładka rowerowa

16.01.2020 r. - Kładka rowerowa

16.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

16.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

16.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

16.01.2020 r. - Obiekt mostowy w ciągu drogi dojazdowej G-H

10.01.2020 r. - Obiekt mostowy

10.01.2020 r. - Obiekt mostowy

10.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - rejon CSP

10.01.2020 r. - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Wymiana gruntu - rejon CSP

10.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Obiekt mostowy

10.01.2020 r. - Obiekt mostowy

10.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Roboty ziemne

10.01.2020 r. - Roboty ziemne

10.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Rejon Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Nowe koryto Kanału Bródnowskiego

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Umocnienie stożków z koszy gabionowych

10.01.2020 r. - Kładka rowerowa

10.01.2020 r. - Kładka rowerowa

10.01.2020 r. - Kładka rowerowa

10.01.2020 r. - Kładka rowerowa

10.01.2020 r. - Obiekt mostowy

10.01.2020 r. - Obiekt mostowy

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Strużańskiej

03.01.2020 r. - Stacja Trafo, rejon ul. Partyzantów

03.01.2020 r. - Stacja Trafo, rejon ul. Partyzantów

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon kanału Bródnowskiego.

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Wolskiej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - Oczyszczona działka po rozbiórce rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - Oczyszczona działka po rozbiórce rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - Oczyszczona działka po rozbiórce rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - Oczyszczona działka po rozbiórce rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej

03.01.2020 r. - rejon ul. Polnej