1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

zdjęcia

31.10.2019 r. - Odwonienie ul. Polna

31.10.2019 r. - Odwonienie ul. Polna

31.10.2019 r. - Odwodnienie ul. Polna

31.10.2019 r. - Odwodnienie ul. Polna

31.10.2019 r. - Wymiana gruntu rejon ul. Polnej

31.10.2019 r. - Wymiana gruntu rejon ul. Polnej

31.10.2019 r. - Wymiana grunty rejon CSP

31.10.2019 r. - Wymiana grunty rejon CSP

31.10.2019 r. - Wymiana gruntu rejon CSP

31.10.2019 r. - Wymiana gruntu rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Rejon CSP

31.10.2019 r. - Badanie lekką płytą dynamiczną ul. Strużańska

31.10.2019 r. - Badanie lekką płytą dynamiczną ul. Strużańska

28.10.2019 r. - odcinek między CSP, a ul. Polną

28.10.2019 r. - odcinek między CSP, a ul. Polną

28.10.2019 r. - odcinek między CSP, a ul. Polną

28.10.2019 r. - odcinek między CSP, a ul. Polną

28.10.2019 r. - odcinek między CSP, a ul. Polną

28.10.2019 r. - odcinek między CSP, a ul. Polną

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - pale pod obiekty mostowe

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - pale pod obiekty mostowe

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - pale pod obiekty mostowe

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - pale pod obiekty mostowe

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

28.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

23.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

23.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

23.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

23.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

23.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

23.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

22.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - palownica

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - palownica

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

22.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wbijanie pali

18.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

18.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

18.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

18.10.2019 r. - rejon ul. Polnej - tymczasowy objazd

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego - wymiana gruntu

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon CSP

18.10.2019 r. - rejon CSP

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

18.10.2019 r. - rejon CSP - roboty elektryczne

18.10.2019 r. - rejon CSP - roboty elektryczne

18.10.2019 r. - rejon CSP - roboty elektryczne

18.10.2019 r. - rejon CSP - roboty elektryczne

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon Kaufland

18.10.2019 r. - rejon ul. Buka

18.10.2019 r. - rejon ul. Buka

18.10.2019 r. - rejon ul. Buka

18.10.2019 r. - rejon ul. Buka

15.10.2019 r. - badanie VSS - między al. Sybiraków a ul. Piaskową

15.10.2019 r. - badanie VSS - między al. Sybiraków a ul. Piaskową

15.10.2019 r. - badanie VSS - między al. Sybiraków a ul. Piaskową

15.10.2019 r. - badanie VSS - między al. Sybiraków a ul. Piaskową

14.10.2019 r - badanie płytą dynamiczną - rejon ul. Buka

14.10.2019 r - badanie płytą dynamiczną - rejon ul. Buka

11.10.2019 r. - koniec odcinka

11.10.2019 r. - koniec odcinka

11.10.2019 r. - koniec odcinka - prace rozbiórkowe

11.10.2019 r. - koniec odcinka - prace rozbiórkowe

11.10.2019 r. - koniec odcinka

11.10.2019 r. - koniec odcinka

11.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - prace elektryczne - rejon CSP

11.10.2019 r. - prace elektryczne - rejon CSP

11.10.2019 r. - prace elektryczne - rejon CSP

11.10.2019 r. - prace elektryczne - rejon CSP

11.10.2019 r. - stacja trafo - rejon Kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - stacja trafo - rejon Kanału Bródnowskiego

11.10.2019 r. - początek odcinka

11.10.2019 r. - początek odcinka

11.10.2019 r. - początek odcinka

11.10.2019 r. - początek odcinka

11.10.2019 r. - początek odcinka - prace elektryczne

11.10.2019 r. - początek odcinka - prace elektryczne

11.10.2019 r. - początek odcinka

11.10.2019 r. - początek odcinka

09.10.2019 r. - odcinek al. Sybiraków - ul. Piaskowa

09.10.2019 r. - odcinek al. Sybiraków - ul. Piaskowa

09.10.2019 r. - odcinek al. Sybiraków - ul. Piaskowa

09.10.2019 r. - odcinek al. Sybiraków - ul. Piaskowa

09.10.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

09.10.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

09.10.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

09.10.2019 r. - rejon CSP - kanalizacja deszczowa

09.10.2019 r. - rejon CSP

09.10.2019 r. - rejon CSP

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

09.10.2019 r. - rozbiórka budynku - koniec opracowania

03.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

03.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

03.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

03.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

03.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

03.10.2019 r. - rejon ul. Polnej

03.10.2019 r. - prace elektryczne - rejon Kanału Bródnowskiego

03.10.2019 r. - prace elektryczne - rejon Kanału Bródnowskiego

03.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

03.10.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

03.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon Kanału Bródnowskiego

03.10.2019 r. - wymiana gruntu - rejon Kanału Bródnowskiego

03.10.2019 r. - prace teletechniczne - rejon ul. Długiej

03.10.2019 r. - prace teletechniczne - rejon ul. Długiej

03.10.2019 r. - prace teletechniczne - rejon ul. Długiej

03.10.2019 r. - prace teletechniczne - rejon ul. Długiej

03.10.2019 r. - prace teletechniczne - rejon ul. Długiej

03.10.2019 r. - prace teletechniczne - rejon ul. Długiej

03.10.2019 r. - DK61

03.10.2019 r. - DK61

03.10.2019 r. - DK61

03.10.2019 r. - DK61

03.10.2019 r. - rejon skrzyżowania DK61 z al. Sybiraków

03.10.2019 r. - rejon skrzyżowania DK61 z al. Sybiraków

01.10.2019 r - badanie zagęszczenia gruntu ul. Wolskiej

01.10.2019 r - badanie zagęszczenia gruntu ul. Wolskiej

01.10.2019 r - badanie zagęszczenia gruntu ul. Wolskiej

01.10.2019 r - badanie zagęszczenia gruntu ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - roboty elektryczne rejon ul. Wolskiej

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP

01.10.2019 r - kanalizacja deszczowa rejon CSP