1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

zdjęcia

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - badanie zagęszczenia gruntu

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne

30.08.2019 r. - prace elektryczne - rejon ul. Polnej

30.08.2019 r. - prace elektryczne - rejon ul. Polnej

22.08.2019 r. - koszenie trawy - rejon CSP

22.08.2019 r. - koszenie trawy - rejon CSP

22.08.2019 r. - koszenie trawy - rejon CSP

22.08.2019 r. - koszenie trawy - rejon CSP

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

22.08.2019 r. - rejon ul. Polnej

22.08.2019 r. - prace elektryczne ul. Polna

22.08.2019 r. - prace elektryczne ul. Polna

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - DK61

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - prace elektryczne

22.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

22.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

14.08.2019 r. - rejon ul. Polna

14.08.2019 r. - rejon ul. Polna

14.08.2019 r. - rejon ul. Polna

14.08.2019 r. - rejon ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polna

14.08.2019 r. - rejon ul. Polna

14.08.2019 r. - rejon ul. Polna

14.08.2019 r. - ul. Polna - prace elektryczne

14.08.2019 r. - ul. Polna - prace elektryczne

14.08.2019 r. - ul. Polna - prace elektryczne

14.08.2019 r. - ul. Polna - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - wycinka drzew

14.08.2019 r. - DK61 - wycinka drzew

14.08.2019 r. - DK61 - rejon ul. Polnej

14.08.2019 r. - DK61 - rejon ul. Polnej

14.08.2019 r. - DK61 - wycinka drzew

14.08.2019 r. - DK61 - wycinka drzew

14.08.2019 r. - DK61 - wycinka drzew

14.08.2019 r. - DK61 - wycinka drzew

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

14.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

14.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

14.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

14.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

08.08.2019 r. - DK61 - odcinek 160 m

08.08.2019 r. - DK61 - odcinek 160 m

08.08.2019 r. - DK61 - odcinek 160 m

08.08.2019 r. - DK61 - odcinek 160 m

08.08.2019 r. - DK61

08.08.2019 r. - DK61

08.08.2019 r. - DK61 - odcinek 160 m

08.08.2019 r. - DK61 - odcinek 160 m

08.08.2019 r. - przejście dla pieszych w rejonie ul. Polnej

08.08.2019 r. - przejście dla pieszych w rejonie ul. Polnej

08.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polną

08.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polną

08.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polną

08.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Polną

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - ul Polna

08.08.2019 r. - ul Polna

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - ul. Polna

08.08.2019 r. - ul. Polna

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace elektryczne

08.08.2019 r. - DK61 - prace przygotowawcze

08.08.2019 r. - DK61 - prace przygotowawcze

08.08.2019 r. - DK61

08.08.2019 r. - DK61

08.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

08.08.2019 r. - DK61 - koniec opracowania

07.08.2019 r. - ul. Polna - wprowadzenie COR

07.08.2019 r. - ul. Polna - wprowadzenie COR

07.08.2019 r. - ul. Polna - wprowadzenie COR

07.08.2019 r. - ul. Polna - wprowadzenie COR

07.08.2019 r. - ul. Polna - wprowadzenie COR

07.08.2019 r. - ul. Polna - wprowadzenie COR

02.08.2019 r. - DK61 - rejon ul Polnej

02.08.2019 r. - DK61 - rejon ul Polnej

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Grudzie

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Grudzie

02.08.2019 r. - DK61 - rejon CSP

02.08.2019 r. - DK61 - rejon CSP

02.08.2019 r. - DK61 - rejon CSP

02.08.2019 r. - DK61 - rejon CSP

02.08.2019 r. - DK61 - rejon Kaufland

02.08.2019 r. - DK61 - rejon Kaufland

02.08.2019 r. - DK61 - rejon Kaufland

02.08.2019 r. - DK61 - rejon Kaufland

02.08.2019 r. - DK61 - rejon Kaufland

02.08.2019 r. - DK61 - rejon Kaufland

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Długą

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Długą

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z al. Sybiraków

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z al. Sybiraków

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Strużańską

02.08.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Strużańską

02.08.2019 r. - DK61 rejon ul. Buka

02.08.2019 r. - DK61 rejon ul. Buka

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - DK61

02.08.2019 r. - początek odcinka

02.08.2019 r. - początek odcinka