1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Zaawansowanie

Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie finansowe:

 
Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze krajowej nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską
Zaawansowanie Finansowe
PŚP nr
Okres rozliczeniowy
Data wystawienia
PŚP
Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
 
Zaawansowanie
Wartość netto wykonanych prac i Robót
 
 
[%]
[PLN]
 
 
Do okresu
rozliczeniowego
W okresie rozliczeniowym
Na koniec okresu rozliczeniowego
1
15.09.2017r.
I-sza rata zaliczki
0,00
371 848,53
371 848,53
1,00 %
2
25.07-12.12.2017
12.12.2017r.
 
371 848,53
223 970,49
595 819,02
1,60%
3
 
13.12.2017r.
II-ga rata zaliczki
595 819,02
3 346 636,75
3 942 455,77
10,60%
4
13.12-31.12.2017
29.01.2018r.
 
3 942 455,77
50 000,00
3 992 455,77
10,74%
5
13.12-31.12.2017
13.12.2018r.
 
3 992 455,77
2 945 904,83
6 938 360,60
18,40%
6
11.12.2018-31.07.2019
28.08.2019r.
 
6 938 360,60
2 379 921,90
9 318 282,50 
24,72%
7
01.08.2019-30.11.2019
09.12.2019r.
 
9 318 282,50
3 639 215,42
12 957 497,92 
34,37%
8
01.012.2019-31.01.2020
28.02.2020r.
 
12 957 497,92
3 416 409,37
16 373 907,29
43,44%
9
01.02.2020-09.03.2020
18.03.2020r.
 
16 373 907,29
1 673 513,78
18 047 421,07
47,87%
10
10.03.2020-11.05.2020
26.05.2020r.
 
18 047 421,07
1 063 272,77
19 110 693,84
50,70%
11
12.05.2020-19.06.2020
10.07.2020r.
 
19 110 693,84
1 500 409,76
20 611 103,60
54 68%
12
20.06.2020-31.07.2020
26.08.2020r.
 
20 611 103,60
1 799 412,49
22 410 516,09
59 45%
13/13A
01.08.2020-31.08.2020
07/16.10.2020r.
 
22 410 516,09
2 524 361,20
24 934 877,29
66,15%
14
01.09.2020-31.10.2020
26.11.2020r.
 
24 934 877,29
1 986 462,45
26 921 339,74
69,46%
15
01.11.2020-30.11.2020
04.12.2020r.
 
26 921 339,74
941 258,19
27 862 597,93
71,89%
16
01.12.2020-31.01.2021
03.03.2021r.
 
27 862 597,93
1 330 507,97
29 193 105,90
75,32%
17
01.02.2021-30.04.2021
27.05.2021r.
 
29 193 105,90
2 038 032,22
31 231 138,12
80,58%
18
01.05.2021-31.07.2021
26.08.2021r.
 
31 231 138,12
3 467 933,92
34 699 072,04
89,53%
19
01.08.2021-30.09.2021
21.10.2021r.
 
34 699 072,04
2 101 854,38
36 800 926,42
94,95%
20 RK
01.08.2021-30.09.2021
21.10.2021r.
 
36 800 926,42
3 541 646,23
40 342 572,65
99,97%