1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Zaawansowanie

Zaawansowanie rzeczowe: trwają prace nad projektem wykonawczym. 

Zaawansowanie finansowe: 

 

 

Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze krajowej nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską

Zaawansowanie Finansowe

PŚP nr

Okres rozliczeniowy

Data wystawienia

PŚP

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

 

Zaawansowanie

Wartość netto wykonanych prac i Robót

 

 

[%]

[PLN]

 

 

Do okresu

rozliczeniowego

W okresie rozliczeniowym

Na koniec okresu rozliczeniowego

1

 

15.09.2017r.

I-sza rata zaliczki

0,00

371 848,53

371 848,53

1,00 %

2

25.07-12.12.2017

12.12.2017r.

 

371 848,53

223 970,49

595 819,02

1,60%

3

 

13.12.2017r.

II-ga rata zaliczki

595 819,02

3 346 636,75

3 942 455,77

10,60%

4

13.12-31.12.2017

29.01.2017r.

 

3 942 455,77

50 000,00

3 992 455,77

10,74%

5

13.12-31.12.2017

13.12.2018r.

 

3 992 455,77

2 945 904,83

6 938 360,60

18,40%

6

11.12.2018-31.07.2019

28.08.2019r.

 

6 938 360,60

2 379 921,90

9 318 282,50 

24,72%