1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Zaawansowanie

Zaawansowanie rzeczowe:

Zaawansowanie finansowe: 

 

Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze krajowej nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską

Zaawansowanie Finansowe

PŚP nr

Okres rozliczeniowy

Data wystawienia

PŚP

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

 

Zaawansowanie

Wartość netto wykonanych prac i Robót

 

 

[%]

[PLN]

 

 

Do okresu

rozliczeniowego

W okresie rozliczeniowym

Na koniec okresu rozliczeniowego

1

 

15.09.2017r.

I-sza rata zaliczki

0,00

371 848,53

371 848,53

1,00 %

2

25.07-12.12.2017

12.12.2017r.

 

371 848,53

223 970,49

595 819,02

1,60%

3

 

13.12.2017r.

II-ga rata zaliczki

595 819,02

3 346 636,75

3 942 455,77

10,60%

4

13.12-31.12.2017

29.01.2018r.

 

3 942 455,77

50 000,00

3 992 455,77

10,74%

5

13.12-31.12.2017

13.12.2018r.

 

3 992 455,77

2 945 904,83

6 938 360,60

18,40%

6

11.12.2018-31.07.2019

28.08.2019r.

 

6 938 360,60

2 379 921,90

9 318 282,50 

24,72%

7

01.08.2019-30.11.2019

09.12.2019r.

 

9 318 282,50

3 639 215,42

12 957 497,92 

34,37%

8

01.012.2019-31.01.2020

28.02.2020r.

 

12 957 497,92

3 416 409,37

16 373 907,29

43,44%

9

01.02.2020-09.03.2020

18.03.2020r.

 

16 373 907,29

1 673 513,78

18 047 421,07

47,87%

10

10.03.2020-11.05.2020

26.05.2020r.

 

18 047 421,07

1 063 272,77

19 110 693,84

50,70%

11

12.05.2020-19.06.2020

10.07.2020r.

 

19 110 693,84

1 500 409,76

20 611 103,60

54 68%

12

20.06.2020-31.07.2020

26.08.2020r.

 

20 611 103,60

1 799 412,49

22 410 516,09

59 45%

13/13A

01.08.2020-31.08.2020

07/16.10.2020r.

 

22 410 516,09

2 524 361,20

24 934 877,29

66,15%

14

01.09.2020-31.10.2020

26.11.2020r.

 

24 934 877,29

1 986 462,45

26 921 339,74

69,46%

15

01.11.2020-30.11.2020

04.12.2020r.

 

26 921 339,74

941 258,19

27 862 597,93

71,89%

16

01.12.2020-31.01.2021

03.03.2021r.

 

27 862 597,93

1 330 507,97

29 193 105,90

75,32%

17

01.02.2021-30.04.2021

27.05.2021r.

 

29 193 105,90

2 038 032,22

31 231 138,12

80,58%

18

01.05.2021-31.07.2021

26.08.2021r.

 

31 231 138,12

3 467 933,92

34 699 072,04

89,53%

19

01.08.2021-30.09.2021

21.10.2021r.

 

34 699 072,04

2 101 854,38

36 800 926,42

94,95%