1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Wideo

17.09.2020 - Wykopy pod wymianę gruntu początek kontraktu.

11.09.2020 - Wbijanie ścianki szczelnej.

03.09.2020 - Frezowanie nawierzchni, usuwanie warstwy nawierzchni wraz z zbrojeniem.

28.08.2020 - Przejazd przez cały kontrakt.

17.08.2020 - Przelot na całej długości kontraktu

13.08.2020 - Prace na DD E-F

05.08.2020 - Wymiana gruntu na DD E-F oraz prace na DD T

31.07.2020 - Odhumusowanie w rejonie ul. Wolskiej, układanie kruszywa na drodze dojazdowej do CSP

24.07.2020 - Frezowanie ul. Piaskowej, wymiana gruntu na DD A-B, betonowanie zatoki autobusowej.

14.07.2020 - Pobór próbek do badań przez GDDKiA

10.07.2020 - Prace w rejonie ul. Tatrzańskiej oraz przejazd drogą dojazdową G-H

03.07.2020 - Prace w rejonie CSP oraz ul. Strużańskiej.

22.06.2020 - Pobór próbek kontrolnych na DK61 przez Laboratorium GDDKiA z warstwy podbudowy i wiążącej.

 

19.06.2020 - Objazd kontraktu.

12.06.2020 - Przelot na całej długości kontraktu.

05.06.2020 - Przebudowa al. Sybiraków.

28.05.2020 - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

22.05.2020 - Układanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego oraz pobieranie próbek do badań.

15.05.2020 - Układanie warstwy mrozoochronnej oraz prace w rejonie Kaufland

07.05.2020 - Budowa opaski oraz układanie kabli rejon mur CSP

29.04.2020 - Rozsypywanie i mieszanie cementu na drodze dojazdowej G-H

24.04.2020 - Badanie zagęszczenia płytą dynamiczną przez GDDKiA oraz prace brukarskie.

16.04.2020 - Przejazd po kruszywie z ułożonymi krawężnikami od al. Sybiraków do ul. Piaskowej.

09.04.2020 - Układanie kruszywa rejon mur CSP oraz zasypka rejon obiektu mostowego w ciągu DK61.

03.04.2020 - Objazd Kontraktu oraz układanie kruszywa rejon ul. Strużańskiej.

24.03.2020 - Cały kontrakt.

20.03.2020 - Objazd Kontraktu oraz wykopy pod wymianę gruntu.

12.03.2020 - Objazd Kontraktu

06.03.2020 - Wykop pod wymianę gruntu odcinek od ul. Strużańskiej do ul. Buka

28.02.2020 - Objazd kontraktu oraz prace w rejonie Kaufland.

21.02.2020 - Wprowadzenie COR al. Sybiraków, badanie GDDKiA, betonowanie kap chodnikowych, Pull Off

 

13.02.2020 - Wykop pod zbiorniki retencyjne rejon CSP.

 

07.02.2020 - Wykop pod zbiornik retencyjny oraz wymiana gruntu rejon CSP.

 

31.01.2020 - Betonowanie płyty przejściowej w ciągu DD C-D.

22.01.2020 - Montaż kładki kompozytowej.
 

 


17.01.2020 - Badanie nasypu lekką sondą dynamiczną oraz porządkowanie placu budowy.
 

10.01.2020 - Rejon obiektów mostowych, prace związane z wymianą gruntu.
 

 

02.01.2020 -  Objazd przebudowywanego odcinka.
 

 

23.12.2019 - Objazd przebudowywanego odcinka.
 

 

18.12.2019 - Rejon kanału Bródnowskiego.
 

 

12.12.2019 - Likwidacja by passu oraz betonowanie obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej C-D
 

 

05.12.2019 - Betonowianie obiektu mostowego w ciągu drogi dojazdowej G-H
 

 

28.11.2019 - Prace porządkowe koniec opracowania.
 

 

22.11.2019 - Montaż zbrojenia i szalunków rejon CSP.
 

 

14.11.2019 - Montaż zbrojenia oraz wykop pod nowy przebieg kanału Bródnowskiego rejon CSP, dostawa materiałów ul. Polna.
 

 

08.11.2019 - Objazd przebudowywanego odcinka, przygotowanie pali do zbrojenia rejon CSP, wymiana gruntu rejon ul. Polnej.
 

 

31.10.2019 - Wymiana gruntu odcinek między CSP a ul. Polną, oraz wbijanie ścianki szczelnej przy CSP.
 

 

24.10.2019 - Palowanie pod obiekty mostowe przy CSP.
 

 

18.10.2019 - Przygotowanie terenu pod palowanie, rejon CSP
 

 

11.10.2019 - Rozbiórka budynku na odc. 160m oraz wymiana gruntu przy CSP.
 

 

03.10.2019 - Wymiana gruntu na odcinku od Alei Sybiraków do ul. Piaskowej oraz przy CSP.
 

 

26.09.2019 - Lekka sonda dynamiczna przy CSP oraz wymiana gruntu przy Alei Sybiraków.
 

 

18.09.2019 - rejon Kaufland.
 

 

13.09.2019 - początek opracowania.
 

 

05.09.2019: - Rejon ul. Polnej, montaż ścianki szczelnej.
 

 

30.08.2019: - Odc. 160m. rejon ul. Polnej.
 

 

22.08.2019: - rejon ul. Polnej oraz rejon CSP.
 

14.08.2019 - ul.Polna.
 

 

08.08.2019 - całość opracowania.
 

 

02.08.2019 - całość opracowania.
 

 

26.07.2019 - całość opracowania.
 

 

23.07.2019 - całość opracowania.
 

 

19.07.2019 - całość opracowania.
 

 

11.07.2019 - całość opracowania.