1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

styczeń 2019 r.

W celu skorzystania z funkcji powiększania, po kliknięciu właściwego zdjęcia należy przy wcisnąć i przytrzymać przycisk ctrl i użyć rolki (scroll) myszki

30.01.2019 r. - koniec odcinka w kierunku Warszawy

30.01.2019 r. - koniec odcinka w kierunku Warszawy

30.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul.Strużańską

30.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul.Strużańską

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul.Piaskową

30.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul.Piaskową

30.01.2019 r. - rejon CSP

30.01.2019 r. - rejon CSP

30.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

30.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Wolską

30.01.2019 r. - czasowa organizacja ruchu

30.01.2019 r. - czasowa organizacja ruchu

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - DK61

30.01.2019 r. - początek odcinak od strony Zegrza

30.01.2019 r. - początek odcinak od strony Zegrza

28.01.2019 r. - czasowa organizacja ruchu

28.01.2019 r. - czasowa organizacja ruchu

28.01.2019 r. - rejon CSP

28.01.2019 r. - rejon CSP

28.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

28.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

28.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

28.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

24.01.2019 r. - badanie zagęszczenia podłoża

24.01.2019 r. - badanie zagęszczenia podłoża

24.01.2019 r. - badanie zagęszczenia podłoża

24.01.2019 r. - badanie zagęszczenia podłoża

24.01.2019 r. - badanie zagęszczenia podłoża

24.01.2019 r. - badanie zagęszczenia podłoża

22.01.2019 r. - wykop pod gazociąg

22.01.2019 r. - wykop pod gazociąg

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul.Piaskową

22.01.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul.Piaskową

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

22.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

18.01.2019 r. - wykop pod gazociąg

18.01.2019 r. - wykop pod gazociąg

17.01.2019 r. - plac składowy

17.01.2019 r. - plac składowy

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

17.01.2019 r. - wymiana gruntu

15.01.2019 r. - wyrównanie terenu

15.01.2019 r. - wyrównanie terenu

15.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

15.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

15.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

15.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

15.01.2019 r. - rejon CSP

15.01.2019 r. - rejon CSP

08.01.2019 r. - skrzyżowanie Zegrzyńskiej z al. Sybiraków

08.01.2019 r. - skrzyżowanie Zegrzyńskiej z al. Sybiraków

08.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

08.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

08.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

08.01.2019 r. - kanalizacja deszczowa

08.01.2019 r. - roboty ziemne

08.01.2019 r. - roboty ziemne

08.01.2019 r. - rejon CSP

08.01.2019 r. - rejon CSP

08.01.2019 r. - rejon CSP

08.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon CSP

04.01.2019 r. - rejon ul. Wolskiej

04.01.2019 r. - rejon ul. Wolskiej

04.01.2019 r. - rejon ul. Wolskiej

04.01.2019 r. - rejon ul. Wolskiej