1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Postęp robót

 

 

Wrzesień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prowadzono roboty przy wymianie gruntu, usuwano ziemię urodzajną na DK61 od km 24+660 do km 24+930 strona lewa, rozpoczęto rozbiórkę budynku na działce 127/6 w km ok.25+530 strona lewa, wykonywano roboty przy kanalizacji deszczowej od km 23+740 do km 23+820 i od km 24+460 do km 24+580 oraz od km 24+660 do km 24+970, ułożono rury osłonowe przy istniejącym ciepłociągu w km 23+845, wykonano roboty przy usunięciu kolizji sieci gazowych w km 23+750 strona lewa oraz w km 25+025 strona lewa i od km 24+900 do km 25+160, zabezpieczono ropociagi PERN na DK61 w km 25+450 strona lewa.

 

Sierpień 2019 r. - prowadzono prace utrzmaniowe przy czasowej organizacji ruchu, prace przy wycince drzew i krzewów kolidujące z pracami elektroenergetycznymi na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, roboty elektronenrgetyczne SN i nN na odcinku 160m, zdjęcie ziemi urodzajnej strona lewa na odcinku DK61 od km 25+383 do km 25+543, wykonanie rurociągu tymczasowego na zrzut wody do odwodnienia wykopu przy zabezpieczeniu wodociągu północnego w km 25+400.

 

 

Lipiec 2019 r. - w dniu 05.07.2019 r. została wydana decyzja ZRID nr 83/SPEC/2019 dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793" i ruszyły prace związane z przygotowaniem zaplecza budowy.

 

 

Czerwiec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

Maj 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe TOR oraz koszono trawę.

 

 

Kwiecień 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace utrzymaniowe.

 

 

 

Marzec 2019 r. - ze względu na brak decyzji ZRID wykonywano tylko prace zabezpieczające oraz utrzymaniowe.

 

 

Luty 2019 r. - prowadzono prace budowlane nad: budową kanalizacji deszczowej, przebudową kanalizacji sanitarnej, budową sieci gazowej wraz z przewiertami pod DK61 oraz prace rozbiórkowe dróg pod wykonanie kanalizacji deszczowej. 

 

 

 

Styczeń 2019 r. - kontynuowano prace budowlane nad: przebudową kanalizacji sanitarnej, wymianą gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego oraz rozpoczęto prace przy wykonywaniu sieci gazowej. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 2.

 

 

 

Grudzień 2018 r. - kontynuowano prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej oraz rozpoczęto wymianę gruntu w rejonie Kanału Bródnowskiego.

 

 

Listopad 2018 r. - wprowadzono tymczasową organizację ruchu ETAP 1 i rozpoczęto prace budowlane - budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej.

 

 

Październik 2018 r. - rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na poszerzeniu istniejącej jezdni DK61 na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej w kierunku Zegrza. Planuje się że poszerzenie będzie użytkowane do czerwca 2019 r. tj. 8 miesięcy.

 

Obecnie trwają prace nad Projektami Wykonawczymi.

 

Maj 2018 r. - prace przy usuwaniu karp zostały przerwane ze względu na zaplątanie karp w sieci podziemne i zostaną wznowione w czasie przebudowy infrastruktury podziemnej. W dniu 25.05.2018 r. Wykonawca, zgodnie z Warunkami Kontraktu oraz w celu spełnienia Wymaganych Minimalnych Ilości Wykonania - Kamień Milowy nr 1, złożył Wniosek o wydanie zamiennej decyzji ZRID, decyzji ZRID oraz zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę.

 

 

Kwiecień 2018 r. - teren po wycince został uprzątnięty i trwały prace przy segregowaniu i układaniu drewna na placu składowym. Wykonawca przystąpił do usuwania karp pozostałych po wycince drzew. 

 

 

Przed okresem ochronnym czyli do końca lutego wycięto wszystkie zaplanowane do wycinki drzewa i krzewy. W marcu 2018 r. - prowadzone były prace porządkowe po wycince drzew i krzewów. Karpy drzew będą usuwane w dogodnym czasie, ze względu na zmarzniętą ziemię i zaplątanie karp w sieci podziemne.  

 

 

Zostały wykonane prace projektowe, pozyskane były uzgodnienia Warunków Technicznych od gestorów sieci, przeprowadzane zostały analizy:

 • akustyczna - związana z rozplanowaniem ekranów akustycznych,
 • środowiskowa - związana z ustaleniem możliwości zlokalizowania przejść dla zwierząt. Na potrzeby tej analizy zostały zamontowane fotopułapki w rejonie kanału Bródnowskiego.

 

 

W okresie grudzień 2017 r. - luty 2018 r. prowadzone były prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów, które były poprzedzone kontrolą saperską.