1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

październik 2018 r.

W celu skorzystania z funkcji powiększania, po kliknięciu właściwego zdjęcia należy przy wcisnąć i przytrzymać przycisk ctrl i użyć rolki (scroll) myszki

30.10.2018 r. prace przygotowawcze - rejon skrzyżowania DK61 z Al. Sybiraków

30.10.2018 r. prace przygotowawcze - rejon skrzyżowania DK61 z Al. Sybiraków

30.10.2018 r. - 24+500 widok w stronę Warszawy

30.10.2018 r. - 24+500 widok w stronę Warszawy

30.10.2018 r. - 24+500 widok w stronę Zegrza

30.10.2018 r. - 24+500 widok w stronę Zegrza

24.10.2018 r. - przygotowanie pod poszerzenie DK61

24.10.2018 r. - przygotowanie pod poszerzenie DK61

23.10.2018 r. - badanie płytą VSS wzmocnienia podłoża gruntowego pod poszerzenie

23.10.2018 r. - badanie płytą VSS wzmocnienia podłoża gruntowego pod poszerzenie

23.10.2018 r. - przygotowanie pod poszerzenie - rejon ul. Tatrzańskiej

23.10.2018 r. - przygotowanie pod poszerzenie - rejon ul. Tatrzańskiej

22.10.2018 r. - roboty przygotowawcze DK61

22.10.2018 r. - roboty przygotowawcze DK61

19.10.2018 r. - prace przygotowawcze - poszerzenie DK61

19.10.2018 r. - prace przygotowawcze - poszerzenie DK61

19.10.2018 r. - rejon ul. Długiej

19.10.2018 r. - rejon ul. Długiej

18.10.2018 r. - rejon ul. Strużańskiej

18.10.2018 r. - rejon ul. Strużańskiej

rejon ul. Długiej - planowane tymczasowe poszerzenie

rejon ul. Długiej - planowane tymczasowe poszerzenie

rejon ul. Strużańskiej - planowane tymczasowe poszerzenie

rejon ul. Strużańskiej - planowane tymczasowe poszerzenie