1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

maj 2019 r.

30.05.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Strużańską

30.05.2019 r. - skrzyżowanie DK61 z ul. Strużańską

30.05.2019 r. - ul. Strużańska

30.05.2019 r. - ul. Strużańska

27.05.2019 r. - początek odcinka - koszenie trawy

27.05.2019 r. - początek odcinka - koszenie trawy

27.05.2019 r. - początek odcinka - koszenie trawy

27.05.2019 r. - początek odcinka - koszenie trawy

24.05.2019 r. - Kanał Bródnowski

24.05.2019 r. - Kanał Bródnowski

24.05.2019 r. - Kanał Bródnowski

24.05.2019 r. - Kanał Bródnowski

24.05.2019 r. - rejon CSP - plac składowy

24.05.2019 r. - rejon CSP - plac składowy

24.05.2019 r. - rejon CSP

24.05.2019 r. - rejon CSP

24.05.2019 r. - ul. Buka

24.05.2019 r. - ul. Buka

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

15.05.2019 r. - ul. Wolska

07.05.2019 r. - DK61 / ul. Strużańska

07.05.2019 r. - DK61 / ul. Strużańska

07.05.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

07.05.2019 r. - rejon Kanału Bródnowskiego

07.05.2019 r. - DK61 / ul. Wolska

07.05.2019 r. - DK61 / ul. Wolska