1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

maj 2018 r.

W celu skorzystania z funkcji powiększania, po kliknięciu właściwego zdjęcia należy przy wcisnąć i przytrzymać przycisk ctrl i użyć rolki (scroll) myszki

16.05.2018 r. Plac składowy

16.05.2018 r. Plac składowy

16.05.2018 r. Kanał Bródnowski

16.05.2018 r. Kanał Bródnowski

16.05.2018 r. Kanał Bródnowski

16.05.2018 r. Kanał Bródnowski

08.05.2018 r. 24+500 w stronę Zegrza

08.05.2018 r. 24+500 w stronę Zegrza

08.05.2018 r. 24+500 w stronę Warszawy

08.05.2018 r. 24+500 w stronę Warszawy