1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

kwiecień 2018 r.

W celu skorzystania z funkcji powiększania, po kliknięciu właściwego zdjęcia należy przy wcisnąć i przytrzymać przycisk ctrl i użyć rolki (scroll) myszki

26.04.2018 r. usunięte karpy w rejonie CSP

26.04.2018 r. usunięte karpy w rejonie CSP

18.04.2018 r. Plac składowy

18.04.2018 r. Plac składowy

18.04.2018 r. 24+500 w stronę Zegrza

18.04.2018 r. 24+500 w stronę Zegrza

18.04.2018 r. 24+500 w stronę Warszawy

18.04.2018 r. 24+500 w stronę Warszawy

12.04.2018 r. Plac składowy

12.04.2018 r. Plac składowy

Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów

Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów

Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów

Prace porządkowe po wycince drzew i krzewów