1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Kontakt

Zamawiający:
 
Skarb Państwa –
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie,

ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa

 

reprezentowany przez pełnomocników

Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

 

 


________________________________________
 

Inżynier (Konsultant)

 

ZBM  S.A.

ul. Cybernetyki 19 B,

02-677 Warszawa,

 

 

Biuro Konsultanta:

 

 

Biuro Inżyniera

ul. Józefa Piłsudskiego 7B,

05-120 Legionowo,

Sekretariat Legionowo (sekretariat.legionowo@zbm.com.pl)

tel: 22 651 06 49
 
 
________________________________________
 
Wykonawca:

 

SKANSKA S.A.

ul. Aleja "Solidarności" 173

00-877 Warszawa


 
  Biuro budowy Wykonawcy:

ul.Zegrzyńska 15, 05-119 Legionowo
 

adres email sekretariatu
biurodk61@skanska.pl

Tel: 22 561 32 56

________________________________________
 
Biuro projektowe:

 

PROMOST CONSULTING Sp.z.o.o .Sp.k

ul. Jana Niemierskiego 4 

35-307 Rzeszów 

 

Oddział w Warszawie:

ul. Cybernetyki 19A

02-677 Warszawa