1. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 2. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską
 3. Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61
  odcinek III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z
  ul. Wolską

Zamawiający

 

 

 

 

Wykonawca

 

 

 

Inżynier

 

 

 

Biuro projektowe

 

 

 

 

 

 

   

Aktualności

Wartość Kontraktu: 37 699 852,78 zł netto; 46 370 818,92 zł brutto

Termin realizacji: 31 miesięcy (bez uwzględnienie okresów zimowych [od 15 grudnia do 15 marca] w okresie robót budowlanych) od podpisania umowy z Wykonawcą tj.

Rozpoczęcie realizacji:                  25.07.2017 r.

Zakończenie realizacji robót:         25.08.2020 r.

Ostatnia data aktualizacji strony:   15.10.2019 r.

 

GDDKiA uruchomiła na stronie internetowej Serwis dla podwykonawców. Informacje dotyczące uruchomienia serwisu: www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

 W dniu 21.10.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 i numerze Z.2/4081/416/Z.11/2019 rys. 5.1 "Budowa kanalizacji deszczowej (odcinek 1)" jako uzupełnienie obecie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym projektem.

 

W dniu 10.10.2019 r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu o nr Z.2./4081/97/Z.11/2019 rysunek nr 5 "Przebudowa gazociągu ul. Kręta" godz. 8:00 oraz rysunek nr 2.2 "Budowa kanalizacji deszczowej - odcinek od ul. Wolskiej do ul. Polnej" godz. 13:00. 

 

 

 

W dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:30 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu o nr Z.2./4081/277/Z.11/2019 rysunek nr 3 "Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wewnętrznej" jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym ww. projektem.

 

 

 

W dniu 07.10.2019 r. o godz. 11:00 wprowadzono tymczasowa organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - "Budowa nowej jezdni DK61 na odcinku od. ul.Piaskowej do ul. Polnej oraz przebudowa istniejących gazociągów" zatwierdzenie nr Z.2./4081/97/Z.11/2019 jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym ww. projektem. 

- Wprowadzenie rys. nr: 6 - Przebudowa sieci elektrycznej i wodociągowej na odcinku od wiaduktu do ul. Strużańskiej. 

 

 

 

W dniu 25.09.2019 r. o godz. 12:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - "Przebudowa sieci energetycznej Sn na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej" zatwierdzenie nr Z.2./4081/145/Z.11/2019 jako uzupełnienie obecnie wprowadzonej organizacji ruchu na odcinku objętym ww. projektem. 

- Wprowadzenie rys. nr: 3 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN - odcinek od ul. Strużańskiej do ul. Polnej. 

 

 

W dniu 11.09.2019 r. o godz. 10:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - "Przebudowa sieci energetycznej Sn na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Polnej" zatwierdzenie nr Z.2./4081/145/Z.11/2019. 

- Wprowadzenie rys. nr: 4 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN - odcinek od ul. Wolskiej do ul. Polnej. 

 

 

W dniu 10.09.2019 r. o godz. 9:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - Budowa nowej jezdni DK 61 na odcinku od ul. Piaskowej do ul. Polnej oraz przebudowa instniejących gazociągów zatwierdzenie nr Z.2./4081/97/Z.11/2019. 

- Wprowadzenie rys. nr: 3.2 - Budowa kanalizacji deszczowej - odcinek od ul. Pisakowej do ul. Wolskiej. 

 

 

W dniu 07.08.2019 r. o godz. 14:00 wprowadzono tymczasową organizację ruchu na drodze krajowej nr 61 zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - Budowa nowej jezdni DK 61 na odcinku od ul. Polnej do ul. Nowodworskiej (DW 632) zatwierdzenie nr Z.2./4081/277/Z.11/2019. Ponadto został zamknięty wjazd na ul. Polną z DK 61.


 


W dniu 
25.07.2019 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy Placu Budowy objętego decyzją ZRID nr 83/SPEC/2019.

 

 

W dniu 05.07.2019 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję ZRID nr 83/SPEC/2019 dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793".

 

 

W dniu 13.06.2019 r. wprowadzono czasową organizację ruchu dotyczącej odcinkowego zawężenia drogi na czas malowania oznakowania - "Schematy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym" rys.37 zgodnie z zatwierdzeniem Z.2/4081/31/Z.11/2019 z dnia 25.01.2019r.  

 

 

W dniu 28.05.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu nr Z.2/4081/205/Z.11/2019 rys. nr 2) polegające na otwarciu ul. Buka.

 

 

W dniu 26.02.2019 r. o godz. 10:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 nr Z.2/4081/573/Z.11/2018 rys. nr 3.2) polegające na zamknięciu wlotu ul. Buka oraz przeniesieniu przystanku autobusowego.

 

 

W dniu 21.02.2019 r. o godz. 9:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z  Projektem pt. Schematy oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym nr Z.2/4081/31/Z.11/2019 rys. 59) polegające na prawostronnym zawęrzeniu DK61 w rejonie CSP. 

 

Powyższa organizacja nie będzie powodowała utrudnień w ruchu.

 

 

W dniu 13.02.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 nr Z.2/4081/573/Z.11/2018 rys. nr 3.1, 3.4, 3.5) polegające na przywróceniu ruchu w al. Sybiraków oraz zamknięciu wlotu ul. Buka, likwidacji przejścia dla pieszych przez ul. Zegrzyńską przy Strużańskiej.

 

 

W dniu 30.01.2019 r. o godz. 12:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 2 nr Z.2/4081/573/Z.11/2018 rys. nr 2.1, 2.2, 2.3) polegające na:

- przełożeniu ruchu na poszerzenie od ul. Strużańskiej do ul. Długiej (prawa strona w kierunku Zegrza),

zamknięciu al.Sybiraków,

- likwidacji przejścia dla pieszych wraz z likwidacją sygnalizacji świetlnej w rejonie skrzyżowania Zegrzyńska/Sybiraków. 

 

 

W dniu 24.01.2019 r. o godz. 09:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 3.1, 3.2) polegające na prawostronnym zawężeniu ul.Wolskiej (DP1810W) pod roboty związane z wymianą gruntu.

 

 

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne zaplanowane na 04.12.2018 r. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zostało przełożone na 05.12.2018 r. na godz. 09:00. 

 

 

W dniu 04.12.2018 r. o godz. 12:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 5.4) polegające na przełożeniu ruchu na poszerzenie jezdni w kierunku Zegrza na odcinku od ul. Strużańskiej do Kauflandu oraz przesunięcie przystanku autobusowegoo ok. 50m w kierunku Zegrza.

 

 

W dniu 29.11.2018 r. o godz. 10:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 2.1, 2.2) polegające na przesunięciu przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego, usytuowanych w rejonie ul. Wolskiej, o ok. 100 m w kierunku Zegrza. 

 

 

W dniu 08.11.2018 r. o godz. 12:00 zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018 rys. nr 5.1/5.3) polegająca na przełożeniu ruchu na poszerzenie jezdni w kierunku na Serock na odcinku od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej. Powyższe przełożenie ruchu jest związane z planowanymi robotami budowlanymi.

 

 

W dniu 18.10.2018 r. o godz. 9:00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym Projektem czasowej organizacji ruchu - ETAP 1 nr Z.2/4081/397/Z.11/2018, na drodze krajowej nr 61, w celu wykonania poszerzenia istniejącej jezdni (strona wschodnia) na odcinku ul. Zegrzyńskiej (DK 61) od ul. Strużańskiej do ul. Piaskowej w kierunku Zegrza.

Zakres wykonywanych prac budowlanych:

- wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu wraz z wygrodzeniem terenu robót,

- rozbiórka istniejącego umocnienia pobocza,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia wraz z połączeniem z istniejącą nawierzchnię bitumiczną,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- posprzątanie terenu robót.

 

Planuje się, że projektowane poszerzenie będzie użytkowane do czerwca 2019 r., czyli przez okres 8 miesięcy.

Zgodnie z TOR pas ruchu w kierunku Zegrze może zostać zwężony o 0,5 m, tj. do 3,0 m.

 

 

W dniu 26.09.2018 r.  drewno z wycinki zostało wywiezione z placu składowego przy CSP.  

 

W dniu 12.07.2018 r.   odbyły się odwierty geologiczne pod budowę obiektu mostowego nad Kanałem Bródnowskim w ciągu ścieżki rowerowej prowadzącej wzdłuż DK61.

 

W dniu 25.05.2018 r. Wykonawca działając zgodnie z Warunkami Kontraktu złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego następujące dokumenty:

 

- Wniosek o zmianę decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2012 z dnia 31.01.2012 r. o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego dla inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości 1635 m (stary od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 - przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II".

 

- Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Rozbudowa DK61 na odcinku od km 1+634,82 do km 1+794,82 - w ramach zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe wg wariantu III na odcinku A i wg wariantu I na odcinku B", z wyłączeniem zatoki autobusowej na odcinku od km 1+732 do km 1+793".

 

- Zgłoszenie o wydanie pozwolenia na roboty budowlane niewymagających pozwolenia na budowę polegających na budowie odcinka kanału technologicznego znajdującego się w pasie drogowym ul. Zegrzyńskiej w Legionowie zlokalizowanym na działce 1/109 obręb 63 Legionowo, w ramach przebudowy drogi krajowej nr 61.

 

 

W dniu 15.02.2018 r. w godzinach 12:00 - 15:00 będą występowały utrudnienia w ruchu samochodowym spowodowane wycinką drzewa w sąsiedztwie drogi DK61 w rejonie ul. Wolskiej w Michałowie - Reginowie. Utrudnienia będą polegały na kilkukrotnym i czasowym (ok. 10 min) zablokowaniu drogi. Prace będą prowadzone w asyście Policji z KPP w Legionowie.  

 

W dniu 01.02.2018 r. nastąpiło przekazanie Placu Budowy Wykonawcy na zatokę autobusową. 

 

W dniu 17.01.2018 r. na potrzeby przeprowadzenia analizy środowiskowej zamontowane zostały w rejonie kanału Bródnowskiego fotopułapki.

 

W dniu 03.01.2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję Pozwolenia na budowę na zatokę autobusową: Decyzja Nr 4/II/2018

 

W dniu 13.12.2017 r. rozpoczęto prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów.

 

W dniu 01.08.2017 r. nastąpiło przekazanie Wykonawcy Placu Budowy objętego decyzją ZRID nr 3/2012.

 

W dniu 25 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą.

 

W dniu 10 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Inżynierem.